Onderzoeken binnen wetenschap en techniek op de basisschool

klik op de afbeelding voor een voorproefje van het boek.

Boek leren onderzoeken wetenschap techniek basisschool

We schreven dit boek om het wetenschappelijk denken en redeneren bij kinderen te stimuleren. Daarnaast kunt u met het boek het wetenschap- en techniekonderwijs op uw school vorm geven. Dit deden wij speciaal voor de leerkracht in het basis- en speciaal onderwijs. Ook het is boek voor de aankomende leerkracht en pabostudent zeer geschikt.

Kinderen leren met dit boek dat ze hun wereld kunnen vergroten wanneer ze die onderzoeken. Aan de hand van de zeven stappen leren de leerlingen vragen en problemen ronde wetenschap en techniek te benaderen. Uiteindelijk komen ze zelf tot een antwoord. Ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is het boek zeer geschikt. Door het boek leren ze de techniek van het onderzoeken en kunnen ze het op hun eigen niveau toepassen.

Met dit boek bent u in staat een deel van het Wetenschap- en Techniekonderwijs op de basisschool te vullen. Het boek en de site  bevat handleidingen, reikt achtergrondinformatie aan en geeft aanwijzingen voor het samenstellen van lessen en leerlijnen.

Dit praktische  boek bevat een complete lessencyclus Leren Onderzoeken met daarnaast veel opdrachten voor leerlingen op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.

Het boek telt 128 pagina’s en kost 20 euro.

Het is te bestellen via www.levendleren.nl.


Blader door een paar bladzijden uit het boek.

Hoofdstukken

 • Onderzoeken op de basisschool
  Hier wordt de didactiek van leren door doen behandeld.
 • Leren onderzoeken
  Aan de hand van zes lessen met handleidingen en achtergrondinformatie leren leerlingen een eerlijk onderzoek op te zetten. Leerlingen leren in 7 stappen een probleem te benaderen:

  • Vraag/probleem
  • hypothese/verwachting
  • proefopzet
  • uitvoering
  • conclusie
  • presentatie
  • Hoe pas je de lessencyclus in een leerlijn rond wetenschap, techniek en onderzoeken toe op de gehele school?
 • Onderzoekend leren
  Praktische voorbeelden van opdrachten op het gebied van onderzoekend leren ook bij de andere vakken.
  Verder komen hier aan bod:

  • uitzoekend leren
  • bronnenonderzoek
  • meten is weten
  • vergelijkend onderzoek
  • wiskunde/mathematiek.
 • Ontwerpend leren
  Concrete opdrachten voor inzet van ontwerpend leren bij (cyclus van technisch handelen) ook voor de andere vakken.
 • Talentenkracht
  Hoe ontdek stimuleer en ontwikkel je talenten bij leerlingen?
 • Wetenschap- en Techniekonderwijs
  Algemene informatie over doelstellingen, aanpak en didactiek van het wetenschap- en techniekonderwijs.
  Hoe bouw je een leerlijn op, hoe integreer je met andere vakken?

 

Auteurs

De auteurs Folkert Oldersma, Henk de Vries en Jimke Nicolai bezitten ruime onderwijservaring. Zij publiceerden in onderwijsbladen en gaven in het kader van het landelijke actieplan Ruimte voor Bèta jarenlang workshops en voor schoolteams cursussen over wetenschap en techniek.
Zij ontvingen voor de concentrische leerlijn rond wetenschap en techniek “Science Op School” (van kleuter tot het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs) de VO-onderwijsprijs Durven, delen, doen.

U kunt het boek bestellen via de volgende link: www.levendleren.nl